การตั้งค่าตัวเครื่องให้ตรวจเช็คขนาดฉลากและริบบอนของเครื่อง Zebra GT800

///การตั้งค่าตัวเครื่องให้ตรวจเช็คขนาดฉลากและริบบอนของเครื่อง Zebra GT800

การตั้งค่าเครื่อง Zebra GT420t

1. ให้เปิดเครื่องให้อยู่ในสถาณะพร้อง

2. กดปุ่ม ฟีด ค้างไว้ ให้สังเกตุไฟสีเขียวจะกระพริบ 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง ….. จนกระพริบ 7 ครั้งแล้วให้ปล่อยมือจากปุ่มฟีด

BeginSystem-GT800-calibration

 

 

 

 

 

 

 

3. ตัวเครื่องพิมพ์จะตั้งค่าเซ็นเซอร์สำหรับการฉลากหลังจากและริบบอนโดยอัตโนมัติ

4.เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายละเอียดของการตั้งค่าของเซ็นเซอร์ฉลาก (ดังตัวอย่างด้านล่าง)

BeginSystem-GT800-calibration-Print

 

 

 

 

 

 

5. เมื่อเสร็จสิ้นเครื่องพิมพ์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่ในหน่วยความจำและเครื่องพิมพ์จะพร้อมสำหรับใช้งาน