การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247

///การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247

การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247
1. เข้าไปที่ Devices and Printers

การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247
2. ให้คลิ๊กเลือกเครื่องรุ่น TSC TTP-247

การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247
3. เลือกที่ Printer > Properties

3
4. คลิ๊กเลือก Preferences…

4
5. คลิ๊กเลือก สร้าง…

การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247

การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247

6. ใส่รายล่ะเอียกขนาดสติกเกอร์ที่ใช้
ชื่อ. ให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ เพื่อเป็นการสือถึงชนิดหรือขนาดสติกเกอร์ที่ใช้งา
ความกว้าง. ให้ใส่ขนาดควมกว้างจริงของสติกเกอร์ วัดจากซ้ายสุด ไป ขวาสุดของสติกเกอร์
ความสูง. ให้ใส่ขนาดความสูงจริงของสติกเกอร์ วัดจาก บน ไปล่าง ของสติกเกอร์
ความกว้างที่เลยจากของของ.ให้ใส่ ซ้ายและขวา 0.2 mm หรือ 0.0 mm
ตอบตกลง เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า