การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247
1. เข้าไปที่ Devices and Printers
2. ให้คลิ๊กเลือกเครื่องรุ่น TSC TTP-247
3. เลือกที่ Printer > Properties
4. คลิ๊กเลือก Preferences…
5. คลิ๊กเลือก สร้าง…
6. ใส่รายล่ะเอียกขนาดสติกเกอร์ที่ใช้
ชื่อ. ให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ เพื่อเป็นการสือถึงชนิดหรือขนาดสติกเกอร์ที่ใช้งา
ความกว้าง. ให้ใส่ขนาดควมกว้างจริงของสติกเกอร์ วัดจากซ้ายสุด ไป ขวาสุดของสติกเกอร์
ความสูง. ให้ใส่ขนาดความสูงจริงของสติกเกอร์ วัดจาก บน ไปล่าง ของสติกเกอร์
ความกว้างที่เลยจากของของ.ให้ใส่ ซ้ายและขวา 0.2 mm หรือ 0.0 mm
ตอบตกลง เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า

2015-05-04T15:43:34+07:00 0 Comments