สามารถใช้โปรแกรมไดร์เวอร์ในแผ่นซีดีที่แถมไปกันเครื่อง หรือ สามารถโหลดได้จากลิงค์นี้ Driver Better BT-8256

ดับเบิลคลิ๊กที่ ไอคอนโปรแกรม POS Printer Driver Setup

คลิกเลือก OK

คลิ๊ก Next >

คลิ๊กเลือก I accept the agreement

คลิ๊ก Next >

คลิ๊กเลือก Install

  1. คลิีกเลือก Windows ที่เราใช้งานกับเครื่องพิมพ์ (* Windows 11 ให้เลือกเป็น Windows 10)
  2. คลิ๊ก USB Port Check (เพื่อให้ไดร์เวอร์ตรวจเช็คพอร์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ (พอร์จะแสดงที่ Port:)
  3. คลิ๊กเลือก BeginSetup

คลิ๊กเลือก Install this driver software anyway

คลิ๊ก Print Test Page (เพื่อทดสอบการพิมพ์ถ้าพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

  • ชื่อเครื่องพิมพ์ POS-80

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////