Call: 02949 5025 | LINE: @beginsystem|email: info@beginsystem.com

นาย คมสันต์ จุลอักษร ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

//นาย คมสันต์ จุลอักษร ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
นาย คมสันต์ จุลอักษร ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 2020-04-06T11:23:15+00:00

นาย คมสันต์ จุลอักษร บุคคลผู้นี้ไม่เกี่ยวข้องใดใดกับ บริษัท เดอะบีกินส์ ซิสเต็มส์ นอกจาก ณ ตอนนี้เค้ายังมีพันธะผูกพันต้องชำระเงินชดใช้ที่เค้าได้โกงไปจากบริษัท เราถือว่าบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลอันตรายในวงการบาร์โค้ช ถ้ามีการแอบอ้างถึงบริษัทเรา เราจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น