การสั่งซื้อ และชำระเงิน

/การสั่งซื้อ และชำระเงิน
การสั่งซื้อ และชำระเงิน 2015-05-07T16:30:32+07:00

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจาก บริษัท เดอะ บีกินส์ ซิสเต็มส์ จำกัด แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ ยืนยันการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีเลขที่สั่งซื้อ, ข้อมูลรายการสินค้า, วันที่สั่งซื้อสินค้า, และ จำนวนเงินที่ต้องชำระ โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ดังต่อไปนี้:

1. เงินสด
ท่านสามารถชำระสินค้าและบริการด้วยเงินสดได้เมื่อเลือกมารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท หรือเลือกบริการจัดส่งสินค้าโดยพนักงาน จัดส่งในเขตกรุงเทพฯ (โดยท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้กับพนักงานจัดส่งของ)

2. โอนเงินผ่านทางธนาคาร
โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ชื่อบัญชี “บริษัท เดอะ บีกินส์ ซิสเต็มส์ จำกัด” ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวัชรพล ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 796 100 396 7

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 111 390 406 8

วิธีแจ้งการชำระเงิน

1. เมื่อชำระเงินแล้วที่สำคัญโปรดเก็บสลิปที่โอนไว้เป็นหลักฐาน

2. กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อ หมายเลขการสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง “ฝ่ายการเงิน” ที่ Fax: 02-949-5026

3. หรือสแกนสำเนาใบ Pay-in แล้วแนบไฟล์ส่งผ่าน E-mail มาที่ info@beginsystem.com (กรุณาระบุชื่อบริษัท / บุคคลที่สั่งซื้อ)

ทางทีมงานจะรีบทำการจัดส่งสินค้า ไปให้ทันที ในวันรุ่งขึ้น แต่ในกรณีที่ไม่มีการโอนเงินเข้ามา ภายใน 7 วัน หรือไม่ได้ Fax ใบ Pay-in หรือโทรแจ้งกาโอนเงิน order การสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ จะถูก cancel โดยทันที

การรับประกันสินค้า

บริษัท เดอะ บีกิน ซิสเต็ม จำกัด เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยการตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ทั้งนี้หากเกิดปัญหาจากการขนส่งสินค้า ทำให้สินค้าชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า หรือเสนอสินค้าทดแทนให้กับลูกค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกัน
2. เปลี่ยนสินค้ารุ่นที่ใกล้เคียงกันทดแทน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
3. แนะนำให้ลูกค้า Upgrade สินค้า โดยให้ลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบและยืนยัน การ Upgrade ก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การไม่รับคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าที่ใช้สินค้าอย่างผิดวิธี