Call: 02949 5025 | LINE: @beginsystem|email: info@beginsystem.com

บทความ ความรู้

//บทความ ความรู้

บทความ ความรู้เกี่ยวกับบาร์โค้ด และ ออโต้ไอดี

มาตรฐาน MIL-STD

MIL-STD หรือ Military Standard มาตรฐานทางการทหาร ซึ่งเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานในกองทัพบกสหรัฐที่ชื่อว่า Department of Defense Test Method Standard for Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests ซึ่ง Military Standard จะเป็นเกรดสินค้าที่ดีกว่าและราคาที่สูงกว่า Commercial Standard หรืออีกหนึ่งความหมายก็คือ เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปใช้เกี่ยวกับการทหารได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในเรื่องของความทนทาน อาทิเช่น ทนต่อการสั่นสะเทือน การกระแทก หรือการตก เพราะการทหาร น่าจะต้องเจอกับสภาพการใช้งานที่หลายรูปแบบ จึงต้องมีการกดหนดมาตรฐานออกมาเพื่อใช้ในการนี้ มาตรฐาน MIL-STD พัฒนาหรือรูปแบบของมตรฐาน MIL-STD ออกเป็นหลายระดับอาทิเช่น MIL-STD-461  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการแพร่สัญญาณ หรือ MIL-STD 810G ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน คงจะพอเข้าใจแล้วใช้ไหมครับว่า MIL-STD คืออะไร อธิบายง่ายๆมันก็มาตรฐานของความทนทานหรืออะไรก็ตามที่ใช้งานได้ดีมีคุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานนั้นๆ เพราะจริงๆแล้ว MIL-STD จะมีตัวเลขหรือรหัสด้านหลังต่อมา และจะมีความหมายที่ต่างกันออกไป ดังที่ได้อธิบายไปแล้ว MIL-STD-810G, [...]

IP ที่ว่าหมายถึงอะไร

IP ที่ว่าหมายถึงอะไร   IP ย่อมาจาก Ingress Protection Ratings คือ ค่ามาตรฐานการป้องกัน ซึ่งจะเป็นค่าแสดงระดับการป้องกันของกล่องแผงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง โดยที่ค่า IP จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักคือ รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX เช่น IP65 IP67 IP68 เป็นต้น ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-6 ตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึงการป้องกันจากของเหลว ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-8   ความหมายของแต่ละตัวเลข ตัวเลข ตัวเลขหลักที่ 1 : การป้องกันจากของแข็ง ตัวเลขหลักที่ 2 : การป้องกันจากของเหลว 0 ไม่มีการป้องกันใดๆได้เลย ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย 1 การป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป [...]

เกี่ยวกับบาร์โค้ด

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจการค้าจะมีคุณประโยชน์หลายประการ คือ ช่วยให้การขายปลีกทำได้เร็วขึ้น ในห้างสรรพสินค้าเมื่อนำบาร์โค้ดเข้าไปใช้ จะช่วยให้การคิดเงินและเก็บเงินของพนักงานเร็วขึ้น ประหยัดเวลา ทำให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว นอกจากนี้จะเห็นว่าจำนวนสินค้าในห้างสรรพสินค้า นับแสนๆชิ้นจะไม่ต้องติดป้ายทุกชิ้น ทุกกล่อง เพียงแต่เขียนป้ายบอกราคารายละเอียดของสอนค้าบนชั้นวางสินค้าเท่านั้น ผู้ซื้อจะสามารถรู้ราคาได้จากป้ายบนชั้นสินค้านั้นได้ทันที ส่วนในช่วงการลดราคาสินค้าหรือสินค้าในช่วงพิเศษก็ไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนป้ายราคากันใหม่ หมดทุกกล่องทุกชิ้น เพียงแต่ใส่ข้อมูลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยน ราคาที่ต้องการได้ทุกชิ้นนอกจากนี้ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด ณ จุดชำระเงินของ การขายปลีกส่งผลให้การชำระเงินกระทำได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการกดตัวเลขราคาสินค้าของพนักงานเก็บเงินลดงานที่จะต้องทำตั้งแต่ 23-48% ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นของสินค้าที่จำหน่าย ณ จุดชำระเงิน เพิ่มพื้นที่การขายและลด จำนวนพนักงานเก็บเงินนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสะดวกต่อการปรับราคา เพื่อการส่งเสริมการขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหาร ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและบาร์โค้ดจะช่วยให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสามารถ ตัดสินใจทางด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลที่ได้จากบาร์โค้ดจะถูกนำมาแปรเป็นข้อมูลที่สำคัญทั้งยอดขาย ประเภทสินค้าที่ขาย ตลอดจนยอดสินค้าคงเหลือในสต๊อกโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นข้อมูลจากรหัสบาร์โค้ดและบาร์โค้ดทำให้ผู้ผลิต ตลอดจนผู้ประกอบการสามารถ ทราบถึงรูปแบบ รสนิยม และความต้องการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วด้วย ค่าใช้จ่ายที่ต่ำ อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต และการกำหนดกลยุทธ์ด้าน การตลาดที่ทันต่อเหตุการณ์ การควบคุมสินค้าคงคลังสามารถทำได้ง่าย การใช้บาร์โค้ดจะเกิดความสะดวดสบายทางด้านการตรวจสอบจำนวนสินค้า ทำให้ ผู้บริหารสามารถรู้ได้ทันทีถึงปริมาณของสินค้าที่เพิ่งเข้ามา ปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ และปริมาณสินค้าที่จำหน่ายออกไปทุกขณะที่สินค้ามีการเคลื่อนไหวออกจากที่เก็บสินค้า ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ และวางแผนการควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณ ที่ต้องการได้ ประโยชน์ของบาร์โค้ด [...]

รหัสบาร์โค้ด EAN-13

EAN-13 (European Article Numbering international retail product code) เป็นแบบบาร์โค้ดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยบาร์โค้ดประเภทนี้จะมีลักษณะเฉพาะของชุดตัวเลขจำนวน 13 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้ 3 หลักแรก คือ รหัสของประเทศที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ผลิตได้ทำการลงทะเบียนได้ทำการผลิตจากประเทศไหน 4 หลักถัดมา คือ รหัสโรงงานที่ผลิต 5 หลักถัดมา คือ รหัสของสินค้า บาร์โค้ด EAN-13 และ ตัวเลขในหลักสุดท้าย จะเป็นตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด (Check digit) แม้ ว่าบาร์โค้ดแบบ EAN-13 จะได้รับการยอมรับไปทั่วโลก แต่ในสหรัฐอเมริกาและแคนนาที่เป็นต้นกำเนิดบาร์โค้ดแบบ UPC-A ยังคงมีการใช้บาร์โค้ดแบบเดิม จนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2005 หน่วยงาน Uniform Code Council ได้ประกาศให้ใช้บาร์โค้ดแบบ EAN-13 ไปพร้อมๆ กับ UPC-A [...]

QR Code คือ

QR-Code (ย่อมาจาก Quick Response Code) เป็นชนิดของบาร์โค้ดเมทริกซ์ (หรือรหัสสองมิติ) ออกแบบครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบบได้กลายเป็นที่นิยมของนอกอุตสาหกรรมเนื่องจากการอ่านอย่างรวดเร็วและความจุขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับ รหัสประกอบด้วยโมดูลสีดำจัดอยู่ในรูปแบบตารางบนพื้นสีขาว ข้อมูลที่เข้ารหัสจะถูกสร้างขึ้นจากสัญลักษณ์ใด ๆ ของข้อมูล (เช่นสัญลักษณ์ไบนารีตัวอักษรและตัวเลขหรือคันจิ)  ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบบาร์โค้ด 2 มิติชนิดต่างๆ  บาร์โค้ด 2 มิติ   PDF417 MaxiCode  Data Matrix QR Code  ผู้พัฒนา (ประเทศ)  Symbol Technologies (สหรัฐอเมริกา)  Oniplanar (สหรัฐอเมริกา)  RVSI Acuity CiMatrix  DENSO  ประเภทบาร์โค้ด  แบบสแต๊ก  แบบเมตริกซ์   แบบเมตริกซ์   แบบเมตริกซ์  ขนาดความจุข้อมูล ตัวเลข  2, 710  138  3,116 [...]

ความรู้บัตรสมาร์ทการ์ด

สมาร์ทการ์ด หลายคนอาจไม่รู้ว่าสมาร์ตการ์ดคือคืออะไร ทั้งๆ ทีมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดชิ้นหนึ่ง สมาร์ตการ์ดที่ในเด่นชัดในชีวิตประจำวันเราได้แก่บัตรประชาชน และ ซิมการ์ด ( SIM Card ) ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสมาร์ตการ์ดสามารถทำงานได้หลายรูปแบบ เช่นบัตรโทรศัพท์ใช้สมาร์ตการ์ดในรูปแบบหน่วยความจำ ซิมการ์ดในโทรศัพท์มือถือใช้สมาร์ตการ์ดในรูปแบบไมโครโปรเซสเซอร์ พื้นฐานของสมาร์ตการ์ด เริ่มแรกสมาร์ทการ์ดพัฒนามาจากการนำหน่วยความจำ (EEPROM) มาฝังในบัตรพลาสติกแล้วนำมาใช้งาน โดยใช้หน้าสัมผัสของบัตรต่อกับเครื่องอ่านการ์ด การอ่านข้อมูลจากการ์ดทำใด้โดยอินเตอร์เฟสกับหน้าสัมผัสของการ์ด เนื่องจากขนาดพื้นที่หน้าสัมผัสของการ์ดมีจำกัดดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบ ให้หน้าสัมผัสมีการใช้งานน้อยที่สุด ระบบที่สอดคล้องกับการใช้งานดังกล่าวก็เห็นจะเป็นระบบ I2C (Inter-IC Communication) ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากบริษัทฟิลิปส์ , Synchronous และ UART จุดมุ่งหมายหลักของการสื่อสารแบบนี้ คือต้องการให้ไอซีสามารถติดต่อสั่งงานหรือควบคุมภายใต้สายสัญญาณ 2 เล้น ชนิดของสมาร์ทการ์ด ถ้าเราจะแบ่งโดยใช้ชนิดของชิปสมาร์ตการ์ด สามารถแยกได้ 2 แบบคือ แบบ Memory ได้แก่พวกบัตรโทรศัพท์ อีกแบบหนึ่งคือ แบบไมโครโปรเซสเซอร์ ได้แก่ซิมการ์ดในโทรศัพท์มือถือ หรือถ้าจะยึดหน้าสัมผัสก็อาจจะแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 1.แบบสื่อสารโดยใช้หน้าสัมผัส 2. แบบสื่อสารโดยไม่ใช้หน้าสัมผัส 3. [...]