สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดด้านล่างนี้ และ สามาถใช้งานได้