Call: 02949 5025 | LINE: @beginsystem|email: info@beginsystem.com

เครื่องอ่านบัตร Smart Card SCR-N3300

////เครื่องอ่านบัตร Smart Card SCR-N3300

เครื่องอ่านบัตร Smart Card SCR-N3300

เครื่องอ่านบัตร Smart Card SCR-N3300

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดคุณภาพสูงแต่ราคาประหยัด ใช้ได้กับบัตรสมาร์ทคาร์ดและบัตรประจำตัว

ประชาชนทุกรุ่น ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ทำงานด้วยความเร็วสูง

ประโยชน์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (Smart Card Reader) สามารถอ่านบัตรประชาชนของกรมการปกครองได้ทุกรุ่น**, บัตร

           เครดิตและบัตรสมาร์ทคาร์ดทั่วไป (T=0,T=1) ได้*

เหมาะสำหรับ

 • ใช้กับระบบงานบัตรประชาชนระบบทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครองระบบประกันสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระบบ

            POLIS สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด บสต. AntiDrug ), 
กรมการขนส่ง
กรมศุลกากรกรมสรรพากรประกันสังคม และระบบงานราชการทุกชนิด

 • ใช้ในธุรกิจภาคเอกชนธนาคารประกันชีวิตโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยศูนย์บริการรถยนต์

             ห้างสรรพสินค้าธุรกิจขายตรง และหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนจำนวนมาก

 • ใช้ในธุรกิจโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือ เช่น ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • ใช้แสดงตนในการเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ID Authentication, PC Log On, Network Log On, e-Banking
 • ใช้ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อการซื้อขายสินค้าอย่างปลอดภัย
 • ใช้ในระบบบัตรสมาชิกบัตรส่วนลดบัตรสะสมคะแนน, Loyalty Card, e-Coupon
 • ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ Digital Signature, PKI, Certificate, Software Protection
 • ใช้กับระบบบัตรผ่านต่าง ๆ เช่นตั๋วคอนเสิร์ตบัตรจอดรถเกมออนไลน์

Ddownload Specificationownload Smart Card Reader SCR-N3300 Brochure

 

 

ติดต่อสอบถาม ติดต่อผ่านไลน์

 

 

ลักษณะ

เครื่องอ่านบัตร Smart Card SCR-N3300

 เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทคาร์ดคุณภาพสูงแต่ราคาประหยัด ใช้ได้กับบัตรสมาร์ทคาร์ดและบัตรประจำตัว

ประชาชนทุกรุ่น ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ทำงานด้วยความเร็วสูง

ประโยชน์ในการใช้งาน

 • เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (Smart Card Reader) สามารถอ่านบัตรประชาชนของกรมการปกครองได้ทุกรุ่น**, บัตร

           เครดิตและบัตรสมาร์ทคาร์ดทั่วไป (T=0,T=1) ได้*

คุณสมบัติ

 • สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Cardของกรมการปกครอง ได้อย่างมี

           ประสิทธิภาพ

 • สามารถติดต่อกับบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองด้วยความเร็วเริ่มต้น 4.8 MHz เร็วกว่าเครื่องอ่านทั่วไป

             ตั้งแต่ 34% ถึง 66%

 • มีความเร็วในการสื่อสาร สูงสุด 600 kbps และรองรับการบัตรที่มีค่า TA1=97 ทำให้สามารถสื่อสารกับบัตรได้ด้วยความ

            เร็วสูงสุด (ขึ้นกับบัตรและซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน)

 • มีหมายเลข S/N แสดงอยู่ทั้งที่ตัวเครื่องและบันทึกอยู่ในเครื่อง สามารถอ่านได้จากซอฟต์แวร์ ช่วยในการตรวจสอบ 

            S/N ได้ง่ายขึ้น

 • ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งไดรเวอร์ของ Identiv และไดรเวอร์แบบ CCID ของMicrosoft
 • เสียบแล้วใช้งานได้เลย เมื่อใช้งานกับไดรเวอร์แบบ CCID ของMicrosoft
 • ใช้กับบัตรไดัทั้ง คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมาก

             ขึ้นในอนาคตได้

 • สายยาวกว่า ที่ 150 cm ขณะที่สินค้าอื่นยาวเพียง 105 ถึง 120 cm
 • เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูงจาก Identiv ประเทศเยอรมนี
 • ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะแก่การพกพาไปใช้งานได้ทุกที่
 • มีเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดรเวอร์คู่มือ และข้อมูลอื่น ๆ
 • สินค้ารับประกัน ปี ( เฉพาะสินค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 09 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดูตามใบกำกับภาษี ) 
 • นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ

  เหมาะสำหรับ

  • ใช้กับระบบงานบัตรประชาชนระบบทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครองระบบประกันสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระบบ

              POLIS สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด บสต. AntiDrug ), 
  กรมการขนส่ง
  กรมศุลกากรกรมสรรพากรประกันสังคม และระบบงานราชการทุกชนิด

  • ใช้ในธุรกิจภาคเอกชนธนาคารประกันชีวิตโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยศูนย์บริการรถยนต์

               ห้างสรรพสินค้าธุรกิจขายตรง และหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนจำนวนมาก

  • ใช้ในธุรกิจโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือ เช่น ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
  • ใช้แสดงตนในการเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ID Authentication, PC Log On, Network Log On, e-Banking
  • ใช้ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อการซื้อขายสินค้าอย่างปลอดภัย
  • ใช้ในระบบบัตรสมาชิกบัตรส่วนลดบัตรสะสมคะแนน, Loyalty Card, e-Coupon
  • ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ Digital Signature, PKI, Certificate, Software Protection
  • ใช้กับระบบบัตรผ่านต่าง ๆ เช่นตั๋วคอนเสิร์ตบัตรจอดรถเกมออนไลน์

  คุณลักษณะเฉพาะ/Specification SCR3300

  การเชื่อมต่อ

  Interface

  USB (Full Speed)

  ความเร็วสูงสุด 12 Mbps

  ใช้ได้กับ USB 1.1, 2.0, 3.x

  ช่องเสียบบัตร

  Card Slot

  ช่องเสียบบัตรสมาร์ทคาร์ดขนาดมาตรฐาน (ID-1) 1 ช่อง
  ชนิดของหน้าสัมผัส

  Contact Type

  Friction
  อายุการใช้งานหน้าสัมผัส

  Contact Life

  ประมาณ 100,000 ครั้ง
  ชนิดของบัตรที่รองรับ

  Smart Card Type

  IC Card ISO/IEC 7816-1,2,3,4 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V)

  ซิมคาร์ดของโทรศัพท์มือถือ

  บัตรแบบไมโครโปรเซสเซอร์

  บัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

  บัตรความจำ (2-Wire, 3-Wire, I2C)

  SLE4404/4428/4432/4436/6636/4442/5532/5536/5542

  AT24C01ASC/02SC/04SC/08SC/16SC

  AT24C32SC/64SC/128SC/256C/512SC

  AT88SC153/1608

  ST14C02

  ความเร็วในการสื่อสาร

  Communication Speed

  สูงสุด 600 kbps* , TA1=97

  ขึ้นกับซอฟต์แวร์และบัตร

  ความเร็วสัญญาณนาฬิกา

  Clock Speed

  สูงสุด16 MHz

  4.8 MHz เมื่อใช้กับบัตรประชาชนของกรมการปกครอง*

  รูปแบบการติดต่อ

  Protocal

  T=0, T=1

  Memory card (2-Wire, 3-Wire, I2C)

  การแสดงผล

  Display

  ดวงไฟ LED
  มาตรฐานการทำงาน

  API/Compliant

  CCID

  PC/SC API

  CT-API

  M-Card API

  ชุดพัฒนา

  SDK

  มี รองรับ C++, VB6.0 และ Delphi สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์
  ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  Supported OS

  Win XP, Vista, 7, 8.x, 10 (32 และ 64 บิต)

  Win Server 2003/2008/2012

  Win CE 6.0, 7.0

  Linux 2.4.x, 2.6.x, 3.x (32 และ 64 บิต)

  Android 4.0 ขึ้นไป

  Mac OS

  มาตรฐานรับรอง

  Standard Approval

  CE, FCC, UL 60950, GSA APL, RoHS2, REACH, WEEE

  EMV 2011 Ver 4.3 Level 1(compliant), Microsoft® HCK

  การใช้พลังงาน

  Power

  5V จากพอร์ต USB
  สายไฟ

  Cable

  ยาว 150 cm +/- 5%
  คุณสมบัติพิเศษ

  Special Features

  มีการป้องกันการลัดวงจรมีสวิตช์ตรวจการเสียบบัตร

  *คุณสมบัติต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้

  **จะต้องได้รับสิทธิ์จากเจ้าของระบบบัตรสมาร์ทคาร์ดก่อนจึงจะสามารถอ่านเขียนข้อมูลในบัตรได้ และต้องเป็นบัตรรุ่นที่

  เครื่องอ่านสามารถอ่านได้

รีวิวจากลูกค้า

ยังไม่มีการรีวิวสินค้ารายการนี้

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้