การตั้งค่าฉลาก

//Tag:การตั้งค่าฉลาก

การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247

การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247 1. เข้าไปที่ Devices and Printers 2. ให้คลิ๊กเลือกเครื่องรุ่น TSC TTP-247 3. เลือกที่ Printer > Properties 4. คลิ๊กเลือก Preferences… 5. คลิ๊กเลือก สร้าง... การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่อง TSC TTP-247 6. ใส่รายล่ะเอียกขนาดสติกเกอร์ที่ใช้ ชื่อ. ให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ เพื่อเป็นการสือถึงชนิดหรือขนาดสติกเกอร์ที่ใช้งา ความกว้าง. ให้ใส่ขนาดควมกว้างจริงของสติกเกอร์ วัดจากซ้ายสุด ไป ขวาสุดของสติกเกอร์ ความสูง. ให้ใส่ขนาดความสูงจริงของสติกเกอร์ วัดจาก บน ไปล่าง ของสติกเกอร์ ความกว้างที่เลยจากของของ.ให้ใส่ ซ้ายและขวา 0.2 mm หรือ 0.0 mm ตอบตกลง เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า [...]