เกี่ยวกับบาร์โค้ด

//Tag:เกี่ยวกับบาร์โค้ด

เกี่ยวกับบาร์โค้ด

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจการค้าจะมีคุณประโยชน์หลายประการ คือ ช่วยให้การขายปลีกทำได้เร็วขึ้น ในห้างสรรพสินค้าเมื่อนำบาร์โค้ดเข้าไปใช้ จะช่วยให้การคิดเงินและเก็บเงินของพนักงานเร็วขึ้น ประหยัดเวลา ทำให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว นอกจากนี้จะเห็นว่าจำนวนสินค้าในห้างสรรพสินค้า นับแสนๆชิ้นจะไม่ต้องติดป้ายทุกชิ้น ทุกกล่อง เพียงแต่เขียนป้ายบอกราคารายละเอียดของสอนค้าบนชั้นวางสินค้าเท่านั้น ผู้ซื้อจะสามารถรู้ราคาได้จากป้ายบนชั้นสินค้านั้นได้ทันที ส่วนในช่วงการลดราคาสินค้าหรือสินค้าในช่วงพิเศษก็ไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนป้ายราคากันใหม่ หมดทุกกล่องทุกชิ้น เพียงแต่ใส่ข้อมูลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยน ราคาที่ต้องการได้ทุกชิ้นนอกจากนี้ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด ณ จุดชำระเงินของ การขายปลีกส่งผลให้การชำระเงินกระทำได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการกดตัวเลขราคาสินค้าของพนักงานเก็บเงินลดงานที่จะต้องทำตั้งแต่ 23-48% ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นของสินค้าที่จำหน่าย ณ จุดชำระเงิน เพิ่มพื้นที่การขายและลด จำนวนพนักงานเก็บเงินนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสะดวกต่อการปรับราคา เพื่อการส่งเสริมการขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหาร ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและบาร์โค้ดจะช่วยให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสามารถ ตัดสินใจทางด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลที่ได้จากบาร์โค้ดจะถูกนำมาแปรเป็นข้อมูลที่สำคัญทั้งยอดขาย ประเภทสินค้าที่ขาย ตลอดจนยอดสินค้าคงเหลือในสต๊อกโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นข้อมูลจากรหัสบาร์โค้ดและบาร์โค้ดทำให้ผู้ผลิต ตลอดจนผู้ประกอบการสามารถ ทราบถึงรูปแบบ รสนิยม และความต้องการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วด้วย ค่าใช้จ่ายที่ต่ำ อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต และการกำหนดกลยุทธ์ด้าน การตลาดที่ทันต่อเหตุการณ์ การควบคุมสินค้าคงคลังสามารถทำได้ง่าย การใช้บาร์โค้ดจะเกิดความสะดวดสบายทางด้านการตรวจสอบจำนวนสินค้า ทำให้ ผู้บริหารสามารถรู้ได้ทันทีถึงปริมาณของสินค้าที่เพิ่งเข้ามา ปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ และปริมาณสินค้าที่จำหน่ายออกไปทุกขณะที่สินค้ามีการเคลื่อนไหวออกจากที่เก็บสินค้า ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ และวางแผนการควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณ ที่ต้องการได้ ประโยชน์ของบาร์โค้ด [...]