โปรแกรมสำหรับใช้ขายหน้าร้าน Point of Sales -nanoPOS

& Free Shipping

โปรแกรมสำหรับใช้ขายหน้าร้าน Point of Sales -nanoPOS

โปรแกรม nanoPOS สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ด้วยไฟล์ติดตั้ง Installer ที่ทำการติดตั้งไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ และภายหลังจากติดตั้งโปรแกรมในครั้งแรกแล้ว ในทุกๆครั้งที่ทางบริษัทมีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของตัวโปรแกรม โปรแกรมของลูกค้าจะทำการอั๊พเดทระบบตามเซอเวอร์ของทางบริษัทโดยอัติโนมัต ิเสมอ (มีระบบ Updater) หากทางลูกค้าเปิดโปรแกรมในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า หากโปรแกรมมีการพัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่องใดๆขึ้นก็ตาม โปรแกรมของลูกค้าจะได้รับการอั๊พเดทอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียเวลามาติด ตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง และข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรมจะยังอยู่ครบถ้วนตามเดิม

– แยก user ได้ พนักงานแต่ละคนมี user password ของตัวเอง
– จำกัดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละส่วนได้ เช่น ให้ นาย A ดูข้อมูล Stock ได้ แต่ไม่สามารถดูข้อมูลลูกค้าได้
– บันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงานได้
– สามารถค้นหาข้อมูลพนักงาน จากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ได้
– บันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกค้าได้
– สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า จากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ได้
– กำหนดระดับราคาขาย สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
– กำหนดส่วนลดเปอร์เซ็นต์ สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
– มี Quick List สำหรับ เพิ่มสินค้าที่มีการขายบ่อย ไว้ที่แถบด้านซ้ายของหน้าจอขาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
– สามารถแก้ไขราคาขายสินค้า รายตัว เฉพาะในบิลนั้นๆได้
– สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าที่ขายได้
– สามารถยกเลิกสินค้าที่ยิงเข้าหน้าจอขายไปแล้วในขณะที่ขายได้
– สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์เฉพาะบิลได้
– สามารถยิงรหัสสินค้าหรือ barcode เพื่อทำการขายได้
– สามารถเลือกรายการสินค้า โดยค้นหาจากชื่อ หรือรหัสสินค้าได้ (ในกรณีที่สินค้าไม่มี barcode)
– สามารถเลือกรายชื่อลูกค้า โดยค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ได้
– สามารถพิมพ์บิลขายย้อนหลังได้
– สามารถยกเลิกบิลเก่าได้

Ddownload Specificationownload โปรแกรมขายหน้าร้าน nanoPOS Brochure

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับทดลองใช้งาน

ติดต่อสอบถาม ติดต่อผ่านไลน์

 

สินค้ารับประกัน 1 ปี

  • Done บริการส่งสินค้า
  • Done บริการรีโมทติดตั้งสอนใช้งาน
  • Done บริการซ่อมอะไหล่แท้
  • Disc Line: @beginsystem
  • Disc โทร: 092 9966 492
ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมสำหรับใช้ขายหน้าร้าน Point of Sales -nanoPOS

คุณสมบัติของโปรแกรม nanoPOS

– แยก user ได้ พนักงานแต่ละคนมี user password ของตัวเอง
– จำกัดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละส่วนได้ เช่น ให้ นาย A ดูข้อมูล Stock ได้ แต่ไม่สามารถดูข้อมูลลูกค้าได้
– บันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงานได้
– สามารถค้นหาข้อมูลพนักงาน จากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ได้
– บันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกค้าได้
– สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า จากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ได้
– กำหนดระดับราคาขาย สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
– กำหนดส่วนลดเปอร์เซ็นต์ สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
– มี Quick List สำหรับ เพิ่มสินค้าที่มีการขายบ่อย ไว้ที่แถบด้านซ้ายของหน้าจอขาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
– สามารถแก้ไขราคาขายสินค้า รายตัว เฉพาะในบิลนั้นๆได้
– สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าที่ขายได้
– สามารถยกเลิกสินค้าที่ยิงเข้าหน้าจอขายไปแล้วในขณะที่ขายได้
– สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์เฉพาะบิลได้
– สามารถยิงรหัสสินค้าหรือ barcode เพื่อทำการขายได้
– สามารถเลือกรายการสินค้า โดยค้นหาจากชื่อ หรือรหัสสินค้าได้ (ในกรณีที่สินค้าไม่มี barcode)
– สามารถเลือกรายชื่อลูกค้า โดยค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ได้
– สามารถพิมพ์บิลขายย้อนหลังได้
– สามารถยกเลิกบิลเก่าได้
– สามารถสรุปสินค้ารายวันที่ขายไปได้
– โปรแกรม รวมยอดบิล ให้เอง
– โปรแกรม คิดยอดส่วนลดให้เอง
– โปรแกรมคำนวณเงินทอนให้เอง
– โปรแกรมสั่งพิมพ์บิลอัตโนมัติ (ไม่พิมพ์ก็ได้) พร้อมให้ลิ้นชักเด้ง
– โปรแกรม สามารถเก็บข้อมูลแยกว่ารับเงินสดเท่าไหร่ รับบัตรเครดิตเท่าไหร่ เพื่อไว้สรุปยอดสิ้นวันได้
– สามารถดูได้ว่าสินค้าที่จะขายมีจำนวนคงเหลือในสสต๊อกเท่าไหร่
– สามารถพิมพ์บิลออกมาได้ 4 ขนาด 58 mm. 75 mm. 80 mm. และ A4
– สามารถตั้งค่าหัวบิลได้เอง
– สามารถตั้งรูป Logo บริษัทได้เอง
– สามารถกำหนด Vat ได้
– สามารถกำหนดเลขที่บิลขายได้
– สามารถกำหนดจำนวนสำเนาของใบเสร็จได้
– สามารถกำหนดได้ว่า ห้ามลดราคาเกินระดับราคาไหน (1, 2, 3, 4)
– สามารถกำหนดได้ว่า ห้ามลดราคาเกินกี่เปอร์เซ็นต์
– สามารถตั้งรหัสลับ เพื่อใช้ในการทำงานบางอย่างที่ต้องมีสิทธิ์ เช่น ลบรายชื่อลูกค้า หรือรายชื่อพนักงาน ได้
– บันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้
– สามารถกำหนดราคาขาย ของสินค้าแต่ละอย่างได้ 4 ระดับ
– สามารถกำหนดส่วนลดเปอร์เซ็นต์สูงสุด สำหรับสินค้าแต่ละชนิดได้ เช่น สินค้า A ลดได้สูงสุด 0 เปอร์เซ็นต์ แปลว่า ถึงลูกค้าจะได้ส่วนลดทั้งบิล ก็จะไม่เอาสินค้า A ไปคำนวณคิดส่วนลด
– สามารถค้นหาสินค้าจากชื่อ และข้อมูลอื่นๆได้
– สามารถเพิ่มรูปสินค้าได้
– สามารถกำหนด จำนวนขั้นต่ำของสต๊อก เพื่อสั่งซื้อได้
– สามารถบันทึกรายละเอียดอื่นๆ สำหรับสินค้าได้
– สามารถออกรายงานสินค้าคงเหลือได้
– สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าได้
– สามารถออกรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อได้
– สามารถออกรายงานขาย แยกตามวัน เดือน ปี หรือช่วงวันได้
– สามารถออกรายงานขาย แยกตามสินค้าได้
– สามารถออกรายงานขาย แยกตามพนักงานได้
– สามารถออกรายงานขาย แยกตามรายลูกค้าได้
– เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กโดยเฉพาะ
– ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพื่อขจัดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดที่ร้านค่าขนาดเล็กประสบปัญหาอยู่