กระดาษความร้อน80×80-1

กระดาษความร้อน Thermal Paper 80x80