เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด_TSC_TDP-247-2

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด, TSC, TDP-247