สติ๊กเกอร์ดวงเปล่า กึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 5x 2.5 ซม-02