บริษัท เดอะบีกิน ซิสเต็ม จำกัด

เราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ..

– ระบบการบ่งชี้อัตโนมัติ (Auto-ID)
– ระบบรักษาความปลอดภัย (Security systems)
– พัฒนาซอฟท์แวร์ทางธุรกิจ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่หลากหลาย ตอบสนองได้ทุกความต้องการอย่างทันสมัย เชื่อถือได้

เราให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ เน้นบริการก่อนการขาย และหลังการขายที่ดีเยี่ยม พร้อม…
– ให้คำปริกษา
– วิเคราะห์และวางระบบ
ให้สอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะวงจรธุรกิจ (Business Module) ของท่าน ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมครบวงจร กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้…

1. อุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) 1 D, 2 D, OCR, MICR
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย ( Bluetooth Wireless )
เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิด CCD, Laser, Linear Imager, Area Imager
เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ใช้กับ PDA Pocket PC ชนิด SD / CF
เครื่องอ่านบาร์โค้ดและเครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กแบบรูด (Slot Reader)

2. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Label Barcode Printer) สามารถพิมพ์ได้ทั้งสติ๊กเกอร์, ตั๋วหนัง, Tags, Nylon สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกมาตรฐาน 1D, 2D พร้อมแถมโปรแกรมออกแบบการพิมพ์ นอกจากนี้ยังให้บริการรับสั่งตัดสติ๊กเกอร์ตามขนาดที่ต้องการมีทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทุกยี่ห้อ มีหลายชนิดให้เลือกใช้ เช่น Wax, Wax/Resin, Resin

3. คอมพิวเตอร์มือถือ (Mobile Enterprise Solutions) เพื่อรองรับการทำธุรกิจแบบ E – Business และการทำงานแบบ ออนไลน์ หรือแบบไร้สายโดยเชื่อมผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น Wireless LAN, Bluetooth, GPRS เป็นต้น ซึ่งทำให้เราสามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลได้ทันที (Interactive Mode) หรือระบบการเชื่อมโยงและโอนถ่ายข้อมูลภายหลัง (Batch Transfer) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบงานเป็นสำคัญ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ทันต่อเวลา ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานในการเก็บข้อมูล ส่งข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น สต็อกสินค้า, การรับเข้า, การเบิกออก, การสั่งซื้อ/การขาย, การขนส่งและการกระจายสินค้า บริษัทฯ จึงได้พัฒนาซอฟท์แวร์ (Mobile Software Development) สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือ และ PDA ให้สอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะวงจรธุรกิจ (Business Module) ของท่านเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่

4. อุปกรณ์เครื่องคิดเงิน (POS) เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทฯ จึงคัดสรรเทคโนโลยีทางด้าน Hardware และ Software เพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารงานร้านค้า เช่น ลิ้นชักเก็บเงินสด (Cash Drawer), จอแสดงผล (Customer Display), จอระบบสัมผัส (Touch Screen), เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (Slip Printer), POS Software ด้วยบุคลากรมืออาชีพที่จะให้แนะนำปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แก่ร้านค้า รวมถึงงานทางด้านระบบบัญชี และภาษีอากร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

5. ระบบป้องกันสินค้าถูกโจรกรรม (EAS systems) หรือนำสินค้าออกจากร้านโดยไม่ได้ชำระเงิน ระบบจะทำงานด้วยคลื่นความถี่วิทยุโดยเสาอากาศจะตรวจจับสัญญาณจาก Tag/Label ที่ติดอยู่กับสินค้า

6. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security systems) ควบคุมการเปิด-ปิดประตู & เครื่องบันทึกเวลา (Door Access Control & Time Attendance) ด้วยระบบ Barcode, Finger print, RFID เพื่อช่วยให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมเวลาการทำงาน (Time Attendance) และระบบบริการงานด้านเงินเดือน (Payroll) อีกทั้งยังสามารถต่อเชื่อมกับกลอนไฟฟ้าเพื่อรักษาความปลอดภัย จึงเหมาะกับโรงงาน บริษัท และสถานประกอบการทุกประเภท และเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV systems) ที่ได้มาตราฐาน บันทึกภาพแบบ Real-Time ทำงานแบบอัติโนมัติ 24 ชั่วโมง ให้ความคมชัดและความละเอียดของภาพสูง

7. ผลิดภัณฑ์ RFID เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะเพื่อบ่งชี้ตัวสินค้าอัตโนมัติอย่างหนึ่ง (Auto-ID) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ขบวนการผลิต ลอจิสติกส์ บริหารคลังสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน ฯลฯ ระบบ RFID สามารถ อ่าน/เขียน ได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัส ใช้สัญญาณสื่อสารได้ระยะไกล ทะลุทะลวงได้ทุกทิศทาง มีหน่วยความจำขนาดใหญ่ อ่าน/เขียน ข้อมูลได้ขณะเคลื่อนที่ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

8. จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen Solutions) ตอบสนองการการสัมผัสได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยสิ่งใดก็ได้ เชื่อมต่อได้ทาง USB หรือ RS232 สามารถใช้งานร่วมกับ Windows Vista, XP, 2000, ME, 98, NT, Linux (Mac Optional) ติดตั้งง่าย และมีความทนทานสูง มีทั้งแบบติดตั้งภายนอกและภายในขนาด 6.4 – 99 นิ้ว

9. ซอฟท์แวร์ทางธุรกิจ (Business Software Solutions) เป็นหัวใจหลักและเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทางธุรกิจ รองรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระบบง่ายต่อการค้นหาและสามารถตรวจติดตามย้อนกลับได้ เราพร้อมที่จะพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้คำปรึกษา วางระบบ ให้กับบริษัทฯ ร้านค้าปลีก-ส่ง และผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบบัญชี, POS, WMS โดยการหลอมรวมเทคโนโลยี่และขั้นตอนการดำเนินธุรกิจเข้า ด้วยกัน เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางธุรกิจได้