ฉลากและริบบอน

จำกัดผู้แทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ Hardware ระบบบาร์โค้ด … ผลิตและจำหน่าย สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Label Sticker) หรือ ฉลากบาร์โค้ด Barcode หมึกพิมพ์ริบบอน Ribbon แต่ละเนื้อจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติ … เช่น เนื้อ PVC, เนื้อ Foil, เนื้อ Upo และอื่นๆ นิยมใช้กับการพิมพ์ฉลากยา, สลากสินค้าส่งออก